رزومه و سوابق کارجویان | جویندگان کار در کیش | CV | Resume

رزومه - جنسیت
رزومه - نوع همکاری
رزومه - متأهل/مجرد
رزومه - سن - slider
رزومه - سن - inputs
سال
سال
رئیس حسابداری
آقا،
32

ساله،

مجرد
لیسانس
حسابداری
جزیره کیش

انتشار : 28 دقیقه پیش

کارمند آی تی / IT
آقا،
31

ساله،

مجرد
دیپلم
ریاضی فیزیک
تهران / تهران

انتشار : 15 ساعت پیش

کارشناس / مهندس معماری
خانم،
33

ساله،

مجرد
لیسانس
معماری
جزیره کیش

انتشار : 5 روز پیش

کارمند مالی / حسابداری
خانم،
30

ساله،

متأهل
لیسانس
حسابداری
جزیره کیش

انتشار : 7 روز پیش

رئیس حسابداری
آقا،
32

ساله،

مجرد
لیسانس
حسابداری
جزیره کیش

انتشار : 7 روز پیش

فروشنده
آقا،
30

ساله،

مجرد
دیپلم
نقشه کشی صنعتی
جزیره کیش

انتشار : 1 هفته پیش

حسابدار
آقا،
37

ساله،

متأهل
لیسانس
حسابداری
جزیره کیش

انتشار : 1 هفته پیش

کارشناس میکروبیولوژی
خانم،
30

ساله،

مجرد
فوق لیسانس
ژنتیک
اصفهان / اصفهان

انتشار : 1 هفته پیش

مسئول دفتر
خانم،
35

ساله،

مجرد
لیسانس
گرافیک
جزیره کیش

انتشار : 1 هفته پیش

 
منشی و دستیار سالن زیبایی
خانم،
28

ساله،

مجرد
لیسانس
مترجمی زبان
جزیره کیش

انتشار : 1 هفته پیش

کارشناس میکروبیولوژی
خانم،
29

ساله،

مجرد
فوق لیسانس
ژنتیک
اصفهان / اصفهان

انتشار : 1 هفته پیش

مدیر منابع انسانی
خانم،
40

ساله،

متأهل
فوق لیسانس
زبان‌شناسی همگانی
جزیره کیش

انتشار : 1 هفته پیش

مسئول تدارکات
آقا،
32

ساله،

مجرد
دیپلم
فنی و حرفه‌ای
جزیره کیش

انتشار : 1 هفته پیش

مسئول دفتر
خانم،
34

ساله،

مجرد
فوق لیسانس
روانشناسی خانواده درمانی
جزیره کیش

انتشار : 2 هفته پیش

راننده
آقا،
37

ساله،

متأهل
دیپلم
فنی و حرفه‌ای
جزیره کیش

انتشار : 2 هفته پیش

بارگذاری رزومه‌های بیشتر ...