توجه : آگهی‌های ذخیره شده، بعد از اتمام مدت انتشار یا حذف توسط آگهی‌دهنده، از این بخش حذف می‌شوند. مدت ماندگاری آگهی استخدام از لحظه انتشار 7 روز و آگهی‌های همخونه و رزومه کارجویان 30 روز می‌باشد

🔖 استخدام‌های ذخیره‌شده من

⚠️ فعلاً آگهی استخدامی در این بخش وجود ندارد!

🔖 رزومه‌های ذخیره‌شده من

⚠️ فعلاً رزومه‌ای در این بخش وجود ندارد!

🔖 همخونه‌های ذخیره‌شده من

⚠️ فعلاً همخونه‌ای در این بخش وجود ندارد!