📝 دیدگاه شما راجع به کار و اشتغال در کیش

نکات مهم : حتماً بخوانید

  • این بخش برای دریافت و انعکاس دیدگاه‌ها، پیام‌ها و درد دل‌های شما کارفرمایان محترم و کارجویان عزیز در سایت قرار گرفته است. پیام ارسالی شما، پس از بررسی، در سایت منتشر می‌گردد.
  • لطفاً چالشها، مشکلات و دیدگاه خود را منعکس نمایید تا گروه کارفرمایان و کارجویان با مشکلات یکدیگر آشنا شوند و طبیعتاً شناخت متقابل، توقعات را منطقی‌تر نموده و از اختلاف‌ها و شکایت‌ها می‌کاهد. مطالعه تجربیات دیگران، می‌تواند در بخش‌هایی از کار شما، باعث صرفه‌جویی در وقت و جلوگیری از ضرر و خسارت شما شود.
  • نام و شماره تماس شما در پیام نمایش داده نمی‌شود و صرفاً برای مواردی که نیاز به پیگیری و تماس مدیر سایت با شما باشد دریافت می‌گردد.
  • لطفاً موضوع پیام خود را بصورت یک تیتر کوتاه، در کادر موضوع بنویسید.
  • در متن پیام، از ذکر نام افراد، کسب و کارها، برندها و … خودداری نمایید. به دلیل محدودیتهای قوانین رسانه، امکان انعکاس نام‌های مذکور وجود ندارد.
  • لطفاً پیام خود را کوتاه و با رعایت ادب و احترام ارسال بفرمایید تا قابل انتشار بوده و نیازی به حذف بخشی از متن یا کل آن نباشد.