✅ جزئیات واریزی کارت به کارت شما دریافت شد.

⏳ لطفاً تا زمان تأیید واریزی و دریافت پیامک افزایش موجودی کیف پول، شکیبا باشید.