حتماً در مرحله بعد از ارسال فرم آگهی، 

دکمه (ثبت سفارش) را کلیک کنید تا 

هزینه آگهی از کیف پول شما پرداخت شود.

آگهی بدون پرداخت، منتشر نخواهد شد.